Selvforsvar

FUNKSJONER, REGLER OG POENGVERDIER GJELDENDE I SELVFORSVARSMESTERSKAP

HOVEDMÅL
Konkurransen skal fremme utviklingen av selvforsvarsteknikker i HVM Kungfu. Konkurransereglene skal søke å hindre alvorlige skader.

UTSTYRSKRAV

 • Konkurransen skal holdes på godkjent underlag.
 • Beskyttelsesutstyr skal benyttes. Dette innebærer:
  • Hjelm *
  • Tannbeskytter *
  • Susp *
  • Valgfri legg- og underarmsbeskytter
  • Korrekt kungfu-drakt *
* obligatorisk.

GJENNOMFØRING

 • 1 kamp består av til sammen 10 runder der deltagerne veksler mellom å angripe og forsvare seg. Hver deltager vil da være i angreps modus i totalt 5 runder og defensiv modus i totalt 5 runder.
 • Hastigheten er definert og hvert angrep skal være rene teknikker.
 • Deltagerne står mot hverandre på hvert sitt merke med 80-100 cm mellomrom.
 • Angrep 1-3 skal bestå av slag eller spark.
 • Angrep 4-5, angriperen skal forsøke og få forsvareren ned på underlaget. Angrepet regnes som vellykket dersom forsvareren setter begge knærne ned i underlaget. Angriperen er kun tillatt til å ha knærne i bakken for å utføre en teknikk.
 • Den som forsvarer har 15 sekunder på seg til å få kontroll på motstanderen.
 • Deltakerne inntar valgfri klarstilling på kommando.
 • Angrepene kan begynne senest 5 sekunder etter start signal fra ringdommer.
 • Angrepene starter på signal fra ringdommer.
 • Angrepene stanses på signal fra jury etter 15 sekunder, eller av ringdommer ved korrekt eller ulovlig utført teknikk.
 • Tidtagning starter idet angriper løfter foten fra bakken for å:
  • 1) sparke
  • 2) slå
  • 3) gripe tak i motstanders drakt
 • Forsvarer skal søke å stoppe angrepet med:
  • 1) Låsing av arm eller ben med påfølgende avslutning
  • 2) Kast
 • Angrepet er over når:
  • 1) Kampdommeren bryter inn
  • 2) Motstanderes armer/ben er låst og avslutning er fullført
  • 3) 15 sekunder er omme
  • 4) Utøverne beveger seg ut av ringen; ingen gis poeng

TILLATTE-/IKKE TILLATE TEKNIKKER
Angrep:

 • Angrep skal gjennomføres som semikontakt.
 • Slag med åpen hånd mot hjelm er tillatt.
 • Slag og spark mot overkroppen er tillatt.
 • Spark eller slag under beltet er ikke tillatt.
 • Kun fellinger hvor foten er i kontakt med underlaget ved treff er tillatt. Unntaket er legg bak kneet til motstander.
 • Saksing opp til brystkassa er tillatt.
 • Holding er tillatt.
 • Alle teknikker skal være kontrollerte.
 • Rette slag mot hodet med treff er ikke tillatt. Markeringer mot hodet er tillatt.
 • Slag og spark mot rygg er ikke tillatt.
 • Bakover sveip er tillatt, ikke forover sveip.
 • Forover sveip under runde 4-5 der motstanderen har kontinuerlig kontakt er tillatt.
Forsvar:
 • Forsvar skal gjennomføres som semikontakt.
 • Slag med åpen hånd mot hjelm er tillatt.
 • Slag og spark mot overkroppen er tillatt.
 • Holding er tillatt.
 • Slag, spark og støt mot strupe, armhuler og nakke skal kun markeres.
 • Fellinger, sveip og kast er tillatt.
 • Låsinger av armer og bein er tillatt.
 • Det er ikke tillatt å fortsette når motstanderen gir signal om at han/hun gir seg.

DOMMERE (Arbeidsoppgaver som i kampmesterskap)

 • Ringdommer
 • 2 Poengdommere
 • Jury

POENGBEREGNING

 • Dersom en eller begge forlater kampområdet gis ikke poeng til noen av partene.
 • Vinneren er den med høyest poengsum etter at alle angrepene er gjennomført. Er stillingen lik skal vinneren trekkes.
Angrep 1-3:
 • 1 poeng til angriper dersom forsvarer mislykkes i å forsvare seg.
 • 1 poeng til forsvarer dersom vedkommende lykkes i å låse arm/ben samt avslutte/markere med kontrollert slag/spark mot angriper.
 • Det trekkes 1 poeng fra angriper dersom vedkommende er defensiv. Ringdommer gir beskjed til poengdommere.
Angrep 4-5:
 • 1 poeng til angriper dersom vedkommende forhindrer forsvarer i å ta kontroll.
 • 1 poeng til forsvarer dersom vedkommende utfører et motangrep som avsluttes med:
  • 1) felling med avslutning (slag/spark)
  • 2) låseteknikk med påfølgende avslutning (slag/spark)
  • 3) kast med påfølgende låseteknikk og avslutning

Dersom en eller begge forlater kampområdet gis ikke poeng til noen av partene.

 • Vinneren er den med høyest poengsum etter at alle angrepene er gjennomført Dersom stillingen er lik skal det trekkes en vinner

Kungfu.no