Pensum

 BELTEGRADER I THAI CUC HIEP VO MON KUNGFU:

Nybegynner:
Nybegynnerelever bærer ingen belte som symboliserer uvitenheten innenfor HVM den første sesongen (6 mnd).

Pensum:
-Grunetikette i HVM Kungfu; hilsing, sitting, oppførsel etc.
-Grunnstillinger i HVM Kungfu; Dinh Tanh (langstilling), Ky Ma (sittestilling), Chao Ma (kampstilling), Chuan Bi (klarstilling).
-Spark; Uc Cuoc (frontspark), Vong Cau (rundspark).
-Quyen 1 (første mønster).
-Fallteknikk; rulle fremover & bakover.
-Styrke/vilje; 10 push-ups & 10 sit-ups.

Gulbelte:
Er utøveren god nok i sitt pensum etter 1 sesong (6 mnd) som nybegynner og bevist at man har lært det absolutt grunnleggende i HVM kan han/hun gradere opp til gult belte.
Er utøveren litt svak vil han/hun få Gult belte 1.cap, men om utøveren viser god teknikk vil han/hun få Gult belte 2.cap. Er utøveren veldig svak må han/hun fortsette som nybegynner.
"Småjuniorer" under 13 år graderer som oftest gjennom Junior 1.cap og så 2.cap.

Pensum:
-Huske alt man har lært som nybegynner.
-Quyen 2 (andre mønster).
-Spark; Doc Cuoc (sidespark).
-Selvforsvar; HVM Selvforsvarsteknikk 1-3 (3 steps -basic).
-Grunnleggende kampteknikk.
-Styrke/vilje; 20 push-ups & 20 sit-ups.
Oransjebelte:
Er utøveren god nok i sitt pensum etter 1 sesong (6 mnd) som gulbelte kan han/hun gradere opp til oransje belte. Er utøveren veldig svak må han/hun fortsette som gulbelte.
Er utøveren litt svak vil han/hun få Oransje belte 3.cap, men om utøveren viser god teknikk vil han/hun få Oransje belte 4.cap.
"Småjuniorer" under 13 år graderer som oftest gjennom Junior 3.cap og så 4.cap.

Pensum:
-Huske alt man har lært i HVM tidligere.
-Quyen 3 (tredje mønster).
-Spark; Gio Lai (bakover-spinnspark).
-Selvforsvar; HVM Selvforsvarsteknikk 4-6.
-Styrke/vilje; 30 push-ups & 30 sit-ups.
Grønnbelte:
Er utøveren god nok i sitt pensum etter 1 sesong (6 mnd) som oransjebelte kan han/hun gradere opp til grønt belte. Er utøveren veldig svak må han/hun fortsette som oransjebelte.
Er utøveren litt svak vil han/hun få Grønt belte 5.cap, men om utøveren viser god teknikk vil han/hun få Grønt belte 6.cap.
"Småjuniorer" under 13 år graderer som oftest gjennom Junior 5.cap og så 6.cap.

Pensum:
-Huske alt man har lært i HVM tidligere.
-Quyen 4 (fjerde mønster).
-Spark; Hoppe Gio Lai (bakover-spinnspark i luften), kombinasjoner med stående spark.
-Selvforsvar; HVM Selvforsvarsteknikk 7-9 (1 step på de 3 første).
-Fallteknikk; Fallteknikk etter stup over en liten gjenstand, baksprett.
-Styrke/vilje; 40 push-ups & 40 sit-ups.
Blåbelte:
Er utøveren god nok i sitt pensum etter 1 sesong (6 mnd) som grønnbelte kan han/hun gradere opp til blått belte. Er utøveren veldig svak må han/hun fortsette som grønnbelte.
Er utøveren litt svak vil han/hun få Blått belte 7.cap, men om utøveren viser god teknikk vil han/hun få Blått belte 8.cap.
"Småjuniorer" under 13 år graderer som oftest gjennom Junior 7.cap og så 8.cap.

Pensum:
-Huske alt man har lært i HVM tidligere.
-Quyen 5 (femte mønster).
-Spark; Kombinasjoner med både stående spark og hoppespark.
-Selvforsvar; HVM Selvforsvarsteknikk 10-12.
-Brekking; Enkel håndteknikk og fotteknikk på sponplate.
-Fallteknikk; Fallteknikk etter stup over en stående stol.
-Akrobatikk; Nakkesprett.
-Styrke/vilje; 50 push-ups & 50 sit-ups.
Brunbelte 1:
Er utøveren god nok i sitt pensum etter 1 sesong (6 mnd) som blåbelte kan han/hun gradere opp til det første brune beltet. Er utøveren for svak må han/hun fortsette som blåbelte.
Utøverene må nå gjennom det første brune beltet før de kan gradere opp til det andre brune beltet.
På dette nivået kreves det samme av juniorer som av seniorer.

Pensum:
-Huske alt man har lært i HVM tidligere.
-Quyen 6 (sjette mønster).
-Spark; Mer avanserte kombinasjoner med både stående spark og hoppespark.
-Selvforsvar; HVM Selvforsvarsteknikk 13-15.
-Brekking; Mer avansert brekking med håndteknikk og fotteknikk på sponplate.
-Akrobatikk; Alle 3 typer stift (nakkestift, hodestift & stående stift).
-Styrke/vilje; 60 push-ups & 60 sit-ups.
Brunbelte 2:
Er utøveren god nok i sitt pensum etter 1 sesong (6 mnd) med det første brune beltet kan han/hun gradere opp til det andre brune beltet. Er utøveren for svak må han/hun fortsette med brunt 1.
Utøverene må nå gjennom det første brune beltet før de kan gradere opp til det andre brune beltet.
På dette nivået kreves det samme av juniorer som av seniorer.

Pensum:
-Huske alt man har lært i HVM tidligere.
-Quyen 7 (syvende mønster).
-Spark; Tornado med landing på sparkefot, avanserte kombinasjoner med både stående spark og hoppespark.
-Selvforsvar; HVM Selvforsvarsteknikk 16-18.
-Brekking; Avansert brekking med håndteknikk og fotteknikk på sponplate (hoppeteknikker).
-Fallteknikk; Fallteknikk etter stup over to stående stoler.
-Akrobatikk; Stift på stol.
-Kamp; Kamp mot 2 og 3 motstandere på en gang.
-Teori; Kunne besvare 37 av 40 spørsmål på teoretisk eksamen
-Styrke/vilje; 70 push-ups & 70 sit-ups.

Svart belte 1.dan og Junior Svart belte:
Utøvere som har båret Brunt 2 i ca. 1-2 sesonger (6 mnd - 1 år), kan prøve seg opp til svart belte.
For å nå opp til svart belte må utøveren må ha fullført grunntrening i HVM Kungfu, gå gjennom en to dager lang gradering og ha opparbeidet seg en viss innsikt i stilarten. Selve graderingen markerer en overgang fra CAP til DAN systemet. I CAP-systemet blir eleven gitt teknikkene de skal lære fra instruktøren. Når man går over til DAN-systemet endres dette. Utøveren trenger ikke lengre å bli geleidet gjennom et fast pensum, men må stå på sine egne ben.
Utøvere som klarer denne graderingen har vist viljestyrke, kunnskap og gode teknikker.
Juniorer må året de fyller 16 gradere opp til svart belte 1.dan.
Merk; Alle som skal opp til svart belte må bli godkjent som kandidater av sine respektive Mastere / instruktører.

Pensum:
-Huske alle grunnteknikker og være i stand til å forklare dem i detalj.
-Instruksjon.
-Quyen 8 (åttende mønster)
-Selvforsvar; HVM Selvforsvarsteknikk 19-21 & 3 egenkomponerte selvforsvarsteknikker.
-Brekking; Avansert brekking av sponplater & knusing av siporexblokker.
-Avansert akrobatikk
-Styrke/vilje; 80 push-ups & 80 sit-ups.

Svart belte 2.dan:
Kan med Masters oppfordring/tillatelse graderes opp til etter minimum 2 år med 1.dan.

Pensum:
-Samme som 1.dan, men med følgende tillegg;
*Quyen 8 i slow-motion (åttende mønster sakte).
*Quyen 9 (niende mønster).
*Lage 3 nye selvforsvarsteknikker.
*Spesialisere seg i et eget valgfritt felt innenfor HVM Kungfu.
*90 push-ups & sit-ups på styrke/viljetesten.
Svart belte 3.dan:
Kan med Masters oppfordring/tillatelse graderes opp til etter minimum 3 år med 2.dan.

Pensum:
-Samme som 2.dan, men med følgende tillegg;
*Quyen 10 (tiende mønster).
*Lage 3 nye selvforsvarsteknikker.
*Lage sitt eget graderingsprogram som inneholder alt av pensum.
Svart belte 4.dan:
Kan med Masters oppfordring/tillatelse graderes opp til etter minimum 4 år med 3.dan.

Pensum:
-Samme som 3.dan, men med følgende tillegg;
*Quyen 11 (ellevte mønster).
*Instruert mye og fremstått som en personlighet i HVM gjennom lang tid.
Svart belte 5.dan:
Kan med Masters oppfordring/tillatelse graderes opp til etter minimum 5 år med 4.dan.

Pensum:
-Samme som 4.dan.
Mastertittel, 5-10.dan:
Etter 3 år med 5.dan kan Grunnleggende Master Do Van Thach utdele Mastertittelen om han mener at man er gjort seg fortjent til det gjennom flere års hjelp med utvikling av Hiep Vo Mon Kungfu.

Videre oppover graderer man opp som ærestitler fra Master Do Van Thach, med minimum følgende mellomrom:
5-6.dan; 6 år
6-7.dan; 7 år
7-8.dan; 8 år
8-9.dan; 9 år

10.dan er en æresutmerkelse man kan få etter lang livserfaring og vist seg som en stor personlighet, ikke bare i Hiep Vo Mon Kungfu, men også gjort seg bemerket på det generelle kampsportkartet.
Grunleggende Master:
Grunnlegger av Hiep Vo Mon Kungfu, Master Do Van Thach, innehar i dag 9.dan som grunnlegger
Kungfu.no