Fakta

 Hva er THAI CUC HIEP VO MON?

THAI CUC: Den aller første grunnloven om to ting med motsatte egenskaper. Vann og ild, himmel og jord, det feminine og det maskuline, osv. Med hensyn til vår trening betegner Thai cuc de myke og harde teknikker, og harmonien mellom dem.

 • HIEP: en person som liker å hjelpe de svake.
 • VO: selvforsvarets kunst, kampkunst.
 • MON: en dør, et sted eller en stilart.

Tilsammen betyr THAI CUC HIEP VO MON et sted hvor det finnes mange utøvere som liker å trene kampsport, vet hva som er rettferdig og urettferdig. Liker å hjelpe andre som er svakere enn dem selv og kjemper alltid for rettferdigheten.

Til vanlig bruker vi kun HIEP VO MON for vår stilart.
HIEP VO MON er like mye tradisjon, kultur, oppdragelse, sport, kampkunst og selvforsvar.
HIEP VO MON er en ny kungfu-stil som ble utviklet og systematisert av Master Thach Do Van.

Hva Består HIEP VO MON av?

HIEP VO MON består av 2 hovedgrener med navn:

 • HIEP VO MON i Nord
 • HIEP VO MON i Sør.
Hvem kan trene HIEP VO MON ?

HIEP VO MON passer godt for alle; ungdommer, voksne, menn, kvinner og barn.
HIEP VO MONs trening består av 4 grunndisipliner som gjør at hele kroppen aktiveres: mønster, kamp, selvforsvar og brekking.
Ved å trene HIEP VO MON vil en få en utvikling av alle musklene, fremme mykhet, spenst, kroppsholdning, kroppsbeherskelse og hurtighet.
Det er mange fordeler med å trene HIEP VO MON. Fra nybegynner til svartbelte 1. DAN må alle utøvere ha vært gjennom de 4 disipliner som blir nevnt ovenfor. Men etter 1. DAN kan utøvere velge å satse mer på én av disiplinene. Utøvere under 16 år er fritatt for brekking.

Beltesystemet i Hiep Vo Mon Det består i alt 20 grader.
Alle nybegynnere trener i første omgang uten belte og etterhvert vil de gradere seg opp til ulike fargebelter som:
 • Gult 1 og 2 striper (Cap 1 & 2)
 • Oransje 1 og 2 striper (Cap 3 & 4)
 • Grønt 1 og 2 striper (Cap 5 & 6)
 • Blått 1 og 2 striper (Cap 7 & 8)
 • Brunt 1 og 2 striper (Cap 9 & 10)
Og så kommer Svart belte:
 • Junior svartbelte; halvt svart og halvt rødt belte for utøvere under 16 år.
 • Svart belte 1. DAN til 10. DAN; fra 1 - 4. DAN svartbelte og fra 5 - 10. DAN svartbelte med røde striper: De som går med dette belte har fått Master-sertifikat og kan dermed bruke Master-tittelen.
Treningsdrakt - Vo-phuc

Treningsdrakten er den tradisjonelle svarte kungfu-drakten med belte. På overdelens venstre side skal utøvere ha forbundsmerket og klubbmerket på høyre side. Instruktører skal ha grå overdel.

 • Nybegynner vil i første omgang trene uten belter inntil den første gradering.
 • Elever med fargebelter skal ha en eller to striper på belte.
 • Bredden til stripen skal være mellom 1cm - 1,5 cm.
 • Avstanden mellom stripene skal være 1 cm.
 • Beltet skal knytes slik at stripene henger til høyre.

Elever under 16 år regnes som junior og går derfor med junior-belter som er hvitt med fargestriper. Svarte belter har DAN-merket på beltet sitt. Utøvere med 5. DAN skal ha et svart belte med røde striper. Dessuten kan utøveren ta i bruk Mastertittelen dersom han/hun har avlagt Master-gradering med Grunnlegger/Master. Grunnlegger av HIEP VO MON går med svart drakt med hvite knapper og hvite ermene eller helt hvit overdel. Belte: Svart med hvite striper

Kungfu.no