Brekking

 FUNKSJONER, REGLER OG POENGVERDIER GJELDENDE I BREKKING - MESTERSKAP


JURYENS OPPGAVER

- Juryen oppnevnes av Master Thach Do Van.
- Juryen representerer Hiep Vo Mon-forbundet og er stevnets øverste ledelse.
- Juryen leder avviklinger av stevnets aktiviteter. Påser at stevnet avvikler i verdige former.
- Juryen kan tilrettevise eller utvise personer som opptrer i strid med Hiep Vo Mon-forbundets regler, eller på annen måte oppfører seg upassende.
- Juryen har ansvar for at informasjon om stevnets aktiviteter når ut til utøvere, ledere og publikum til rett tid.
- Juryen fungerer som poengdommere. Gir poeng upartisk og rettferdig for riktig utført teknikk i overensstemmelse med Hiep Vo Mon-systemets regler.
- Alle utøvere, ledere, medlemmer i Hiep Vo Mon-forbundet og tilskuere må rette seg etter juryens avgjørelse.
- Juryen kan på eget initiativ eller etter klage fra lagleder omgjøre utfallet.
UTØVERES OPPGAVER

- Har ansvar for å iføre seg korrekt drakt (svart kungfu-drakt) med belte.
- Må oppføre seg høflig og sportslig i alle sammenhenger, spesielt ovenfor motstandere.
- Må adlyde jury lojalt og uten nøling.

LAGLEDERS OPPGAVER

- Hver deltagende klubb må ha en lagleder.
- Har ansvar for deltagerne og alle klubbmedlemmers oppførsel på og utenfor stevnet.
- Ved ankomst til stevnet plikter han/hun å straks ta kontakt med juryen for instruksjon.
- Lagleder ansvarer for å holde sine deltagere og klubbmedlemmer informert om de ting som juryen bestemmer.
- Har ansvar for at deltagerne innfinner seg med riktig utstyr og til riktig tid til de forskjellig aktivitetene.
- Kan klage dommeravgjørelse til juryen.


MATERIALE: Sponplater 12 mm

MÅL: 1 – 3 plater, utøver bestemmer selv hvor mange mål det skal være.

TEKNIKK(ER): Utøver velger selv teknikk(ene) og antall mål men dersom det er 2 eller 3 teknikker (dvs. 2 eller 3 mål) må teknikkene forekomme kontinuerlig/sammenhengende.
Utøveren har max. 2 min. å sette opp mål(ene) deretter må teknikk(ene) utføres.

POENGGIVNING: 1 mål: max. 5 poeng (3 poeng for teknikk og 2 for utførsel)
2 mål: max. 10 poeng (6 poeng for teknikk og 4 for utførsel)
3 mål: max. 15 poeng (9 poeng for teknikk og 6 for utførsel)

Kungfu.no